ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองพานร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ราชการในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ

S__81625095 S__81625093

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *