info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview22 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview72
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview148
insert_drive_file ประกาศขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview151

chat_bubble ข่าวจัดซื้อ–จัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยนาหนองแปน หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview374
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยน้ำพาน บ้านเมืองพาน หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview333
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยบ้านหนอง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview351
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยนาดาว หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview382
insert_drive_file 1 สอบราคาก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านเมืองพาน หมู่ 7 และหมู่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview363
insert_drive_file 2 สอบราคาก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านกาลึม หมู่ 5 บ้านหนองกาลึม หมู่ 9 และบ้านดอนขี้เหล็กหมู่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220
insert_drive_file 3 สอบราคาวางท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยหนองหญ้าม้า บ้านจอมศรี หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201
insert_drive_file 4 สอบราคาก่อสร้างฝายกันน้ำวัดถ้ำสูง บ้านโคกก่อง หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview211
insert_drive_file 5 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview183
insert_drive_file 6 สอบราคาก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านใหม่ หมู่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนปฏิบัติการจัดซื้อ–จัดจ้าง
insert_drive_file รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file 1 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview280

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -