info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นำการท่องเที่ยว คำขวัญตำบล เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตรา ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นำการท่องเที่ยว คำขวัญตำบล เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตรา ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -