info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 244
เมื่อวาน 367
เดือนนี้ 3,954
เดือนที่แล้ว 9,126
ทั้งหมด 27,664

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ชุมชนน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม

เกษตรอุตสาหกรรม  นำการท่องเที่ยว  

 

คำขวัญตำบล

 

เมืองพานถิ่นรอยพระบาท  ธรรมชาติตระการตรา

ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา  ใบเสมาพันปี

ชื่อเสียงดี  ข้าวเม่างาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ชุมชนน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม

เกษตรอุตสาหกรรม  นำการท่องเที่ยว  

 

คำขวัญตำบล

 

เมืองพานถิ่นรอยพระบาท  ธรรมชาติตระการตรา

ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา  ใบเสมาพันปี

ชื่อเสียงดี  ข้าวเม่างาม

place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล