องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
place สถานที่ท่องเที่ยว
https://youtu.be/BdLrXJSuWLA รอปรับปรุง
https://fb.watch/cD445kxUhG/ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
https://youtu.be/BdLrXJSuWLA

รอปรับปรุง
https://fb.watch/cD445kxUhG/

รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นำการท่องเที่ยว คำขวัญตำบล เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตรา ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นำการท่องเที่ยว คำขวัญตำบล เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตรา ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม
place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

รอปรับปรุง