info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
photo ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เมษายน ถึงมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่มกราคม ถึงมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม ถึงธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม ถึงธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่กรกฎาคม ถึงกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 107 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -