info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
folder ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2563 ถึง กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file 1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -