องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๔๓๗
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
find_in_page ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43
photo พิธีประกาศเจตตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 179
find_in_page แผ่นพับแนะนำการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ประกาศขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 260
photo ประกาศ ภดส.๓
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
photo แจ้งปิดทำการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สนามกีฬาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตำบลเมืองพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
photo การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file กิจกรรมการขัดแขกขยะ
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ปลอกบุหรี่
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 429
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2