info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 114 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -