info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123
folder แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
insert_drive_file แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 230 |
description แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2562-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file 1 Muangphan Master Plan IT poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -