info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 287
folder องค์กรแห่งการเรียนรู้
insert_drive_file 1 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ (Quality of Work life)และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการส่วนท้องถิ่นอบต.เมืองพาน ประจำปี พ.ศ. 2558-2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file 3 ประกาศใช้มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.เมืองพาน ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file 5 ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม อบต.เมืองพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0943749995