info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 258
เมื่อวาน 381
เดือนนี้ 3,968
เดือนที่แล้ว 9,140
ทั้งหมด 27,678

group กองสวัสดิการสังคมฯ
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายธนพนธ์ สร้อยนายาง
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวอุไรวรรณ ชาวดร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮวดไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานจ้างเหมา
นางอัจฉราวรรณ สิงห์วงษ์
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล