info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 650
เมื่อวาน 1,600
เดือนนี้ 4,153
เดือนที่แล้ว 8,820
ทั้งหมด 26,613

group สมาชิกสภา-อบต
นายสีนวล คันธี
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายสีนวล คันธี
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายทองออน จันทรมณี
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายทองออน จันทรมณี
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายจิรฐา ศรีทุม
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายจิรฐา ศรีทุม
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
นายประหยัด คำไสย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายประหยัด คำไสย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายธนิสร ปัดแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายธนิสร ปัดแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายรัตนะ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายรัตนะ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายทองพูล อินทจำปา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายทองพูล อินทจำปา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายอำพล พากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายอำพล พากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสาคร มุงคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายสาคร มุงคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นางคำปุ่น ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นางคำปุ่น ผลบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายเพิ่มศักดิ์ ศรีอุดม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายธนากร สาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายธนากร สาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายชนะชล บัวมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นายชนะชล บัวมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นายสมบัติ เรืองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายสมบัติ เรืองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายกุน จันทรมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายกุน จันทรมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายไพรัช ฮวดไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายไพรัช ฮวดไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
นายสังเวียน ใหม่วงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายสังเวียน ใหม่วงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
นายเดชา ขันทะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
นายเดชา ขันทะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
นายชาติชาย แพงน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
นายชาติชาย แพงน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
นางสาวอริษา ผิวคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
นางสาวอริษา ผิวคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล