องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group สมาชิกสภา-อบต
นายหนูคล้าย เกรงชัย
ประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 062-1595502
นายสัมฤทธิ์ เรืองเทพ
รองประธานสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 084-9788690
นางพัชรินทร์ สร้างการนอก
เลขานุการสภาฯ อบต.เมืองพาน
โทร : 088-3258445
นายเพลิน แสนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
โทร : 080-1965829
นายวนศักดิ์ สิทธิโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร : 087-7726097
นายสัมฤทธิ์ เรืองเทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร : 084-9788690
นางพัชรินทร์ สร้างการนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 088-3258445
นายนิยม มหาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 098-5790801
นางพวงพรรณ ทองไวย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร : 087-9547359
นายสุริยาวุฒิ ไชยคำแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร : 083-3584403
นายหนูคล้าย เกรงชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร : 062-1595502
นางอารีย์ กองแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 065-2692388
นายประยงค์ สังแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร : 092-3981018
นายวงเดือน บุตดาวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร : 093-5704142
นายไพศาล กุลอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร : 087-0413275
นายสมหมาย กุลนะวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 083-6665067
นางสาวบังออน คำบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
โทร : 086-8602382
นางสาวสุกัญญา ชาวดร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
โทร : 087-6424974
นางพิมสอน ปราบพาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
โทร : 061-1308766