info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 620
เมื่อวาน 1,570
เดือนนี้ 4,123
เดือนที่แล้ว 8,790
ทั้งหมด 26,583

group กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธีราพร สิงห์วงษ์
นวก.การเงินและบัญชี ชำนาญการ
นายธีราพร สิงห์วงษ์
นวก.การเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาววรินดา แง่มสุราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาววรินดา แง่มสุราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาวมยุรี เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมยุรี เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววารุณี บัวมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววารุณี บัวมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจงกลนี บุตรสาธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางสาวจงกลนี บุตรสาธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ
นางสาวจุฑามาศ อิทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจุฑามาศ อิทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล