องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group กองคลัง
นางสาวอาภาสิริ ชามะรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0883384643
นางสาววรินดา แง่มสุราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทร : -
นางสาวกนกวรรณ รังคะราช
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร : 062-404-0965
นางสาวมยุรี เรืองสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-854-4793
นางสาวจุฑามาศ อิทธิฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 091-064-4714
นางสาววารุณี บัวมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 080-752-8045