info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 632
เมื่อวาน 1,582
เดือนนี้ 4,135
เดือนที่แล้ว 8,802
ทั้งหมด 26,595

group กองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายดนตรี ทองสุโข
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายดนตรี ทองสุโข
หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางรุ้งไลวรรณ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางรุ้งไลวรรณ วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล