องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group กองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-275-2052
นายพงศธร กางทอง
นายช่างโยธา
โทร : 083-035-4117
นายทินกร แก้วขวา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 081-965-5440
นายอรรถพงษ์ พิมมะทา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 063-760-4063
นายลำพูน ลาแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 080-709-743
นางรุ้งไลวรรณ กุลธิวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-198-4149
นายอุดร เรียงดี
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 081-548-7290
นายนฤดล สระมูล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 084-405-7424