info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 623
เมื่อวาน 1,573
เดือนนี้ 4,126
เดือนที่แล้ว 8,793
ทั้งหมด 26,586

group คณะผู้บริหาร
นายเลี่ยม ผลแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
นายเลี่ยม ผลแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
นายเสมอ ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเสมอ ภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมูลเทียน อินทะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
นายมูลเทียน อินทะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
นายธีรศกดิ์ เวียงวงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธีรศกดิ์ เวียงวงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล