องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
group คณะผู้บริหาร
นายเอกพล ศรีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 089-5774120
นายอ้วน วิโย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 063-3696701
นายภาณุพงษ์ ผิวสว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
โทร : 083-6743879
นางลำไพร มุ่งปั่นกลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-8671430
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 081-0610011
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหานส่วนตำบลเมืองพาน
โทร : 081-3807841