info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 640
เมื่อวาน 1,590
เดือนนี้ 4,143
เดือนที่แล้ว 8,810
ทั้งหมด 26,603

group หัวหน้าส่วนราชการ
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธวัชชัย ศรีพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภักดี พึ่มชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนวดล ป่าผึ้ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอนก ลาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนราวดี สวรรค์พรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล