info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121
camera_alt ภาพกิจกรรม
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้กักตัวที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง [13 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : สำนักปลัด
โครงการคลีนิคคลัง อบต.เคลื่อนที่ [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : กองคลัง
โครงการคลีนิคคลัง อบต.เคลื่อนที่ [15 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : กองคลัง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมศูนย์ในศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด อบต.เมืองพาน [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมศูนย์ในศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด อบต.เมืองพาน [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการคลีนิคคลัง อบต.เคลื่อนที่ [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : กองคลัง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมศูนย์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพาน [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการคลีนิคคลัง อบต.เคลื่อนที่ [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : กองคลัง
โครงการคลีนิคคลัง อบต.เคลื่อนที่ [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : กองคลัง
โครงการยุวชนอาสา [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม
1 - 10 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -