info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้กักตัวที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง
รายละเอียด : ท่านผู้ใหญ่อุดม กุลอ่อน หมู่ ๑๒ และผู้ใหญ่พรชัย โสเก่าข่า หมู่ ๘ ได้นำสิ่งของ ที่พี่น้องชาวบ้านดอนขี้เหล็กและบ้านนาแมน ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้ศูนย์กักตัว ที่ อบต.เมืองพาน เพื่อยังชีพผู้กักตัว อยู่ที่ อบต.และบ้านตนเอง
ผู้โพส : สำนักปลัด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -