องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
อบรมการเพาะเห็ด
รายละเอียด : อบจ.อุดรฯ จัดใหญ่ห่วงใยปากท้องพี่น้องประชาชน “อบรมการเพาะเห็ด” วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนาย อบจ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภค และส่งเสริมอาชีพของ ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษานายกอบจ.อุดรธานี ร.ต.สมควร บุญประคม รองประธานสภา ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 3 นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 1 นายดนัย ขาวขำ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 2 นายเข็มทอง ใจหาญ ส.อบจ อุดรธานี อ.นายูง นายอัมพร นนทพันธ์ ส.อบจ อุดรธานี อ.น้ำโสม นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้า สำนักปลัด อบจ.อุดรธานี ได้รับการต้อนรับจาก นายเอกพล ศรีทอง นายก อบต.เมืองพาน พร้อมคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติ การจัดงาน ได้รับการอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร สุนันท์ นวลเพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นวิทยากรและมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ซึ่งมีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเพาะเห็ดได้ด้วยตนเองและประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในการบริโภค 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตนเองและครอบครัว 4.เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ. อุดรธานี ได้ตระหนักถึงปัญหาปากท้องของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 จึงได้เกิดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือตำบลเมืองพาน ได้มีการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมให้เป็นอาชีพ ลดภาระปัญหาด้านครัวเรือน และเห็นว่ามีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ ประชาชนที่เข้าร่วมจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 การจัดอบรมได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ผู้โพส : admin