info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 0-4221-9650


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 628
เมื่อวาน 1,578
เดือนนี้ 4,131
เดือนที่แล้ว 8,798
ทั้งหมด 26,591

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุอุปสมาราม บ้านโก่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรทั่วไปทุกสายทาง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองกบไปบ้านแวง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนาแมนไปนาน้ำฟ้า บ้านนาแมน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติ้ว หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมภรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุอุปสมาราม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษศิริวิหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรทั่วไปทุกสายทางบ้านจอมศรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อผงเคมีแห้งบรรจุถังดับเพลิง กระบองไฟจราจร และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed สารส้มและคลอรีน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองพาน หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้นวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถขาว) ทะเบียน กฉ 2397 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาเทคอนกรีตทำลาดพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขี้เหล็ก หมูที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาสูบน้ำพานเข้าหนองเปล่งเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองพาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(แอร์เคลื่อนที่)ส่วนงานส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สายทางห้วยขามป้อมไปห้วยตะเค บ้านใหม่ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านติ้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อหมึกปริ้นเตอร์(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ(แบบสำเร็จรูป ค.ส.ล) บ้านติ้ว หมู่ที่ 16 และซ่อมแซมร่องระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านกาลึม บ้านจำปาโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านใหม่ ไปหลุบพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อทรายและกระสอบซ่อมแซมฝายลำห้วยน้ำฟ้า บ้านหนองกบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักกงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อเครื่องแบบชุดปฎิบัติงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลเมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลเมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างเหมารื้อปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านเมืองพาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมเล็ก อบต.เมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะและเก้าอี้) ส่วนสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อจัดซื้อสารสัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้อจัดซื้อไดโว่(ปั้มแช่) 2200W จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น) ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 86
1 - 50 (ทั้งหมด 171 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
1601312400 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายเลี่ยม ผลแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล