ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : wyh88YBFri24142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้