ชื่อเรื่อง : ประกาศขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
รายละเอียด : เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : ci7w77oTue15731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้