ชื่อเรื่อง : ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๔๓๗
รายละเอียด : ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๔๓๗
ชื่อไฟล์ : 15LGR4pWed100241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : J2G6wRKWed100438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : x84tRJWWed100514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d5VqdfrWed100523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UHuvowiWed100534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OaIAjs2Wed100542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้