ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย (หมู่ 2 ซอยบ้านน้อย,หมู่ 2 ซอยบ้านตู้ดอก,หมู่ 11,หมู่ 15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง