ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง