ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนายพรประสิทธิ์-วัดถ้ำขาม บ้านหนองกาลึม หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก