ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแม่ขายประจำศูนย์(กู้ชีพ-กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง