ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงห้องกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง