ชื่อเรื่อง : ซื้อคลอรีน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง