ชื่อเรื่อง : ซื้อสารส้มและคลอรีน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง