ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 16 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง