ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง