ชื่อเรื่อง : ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one HP Model 22-df1025d จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง