ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประปา(ปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง