ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านไผ่ล้อม หมู่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง