ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองกาลึม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง